You are currently viewing Urlop rodzicielski – czy wiesz jak z niego skorzystać?

Urlop rodzicielski – czy wiesz jak z niego skorzystać?

Autor: Katarzyna Wójcik

838397_playing_with_daddyChwile spędzone z niemowlęciem są bezcenne. Warto być w pierwszych dniach życia przy dziecku, pomimo ciągłego zmęczenia rodziców, czas ten jest najcenniejszy. Aby wprowadzić przyszłych rodziców i obecnych w stan prawny rodzicielstwa, należy się zapoznać z obowiązującym stanem prawnym. Urlop rodzicielski pojawi się już od 1 września 2013 r., a rodzice będą mogli sami uznać jak się nim podzielić. Wygląda to następująco:

Podstawowy urlop macierzyński (przy urodzeniu jednego dziecka) wynosić będzie 20 tygodni,

  • dodatkowo mama będzie mogła skorzystać z kolejnych 6 tygodni urlopu,
  • plus pomiędzy oboje rodziców zostanie jeszcze urlop rodzicielski do wykorzystania w wymiarze 26 tygodni. W sumie do wykorzystania będą 52 tygodnie urlopu.
  • w przypadku porodów mnogich – od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Proponuje się przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które – w większym niż dotychczas stopniu – umożliwią rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także dzielenie się nowym uprawnieniem, tj. urlopem rodzicielskim.

Dla wielu kobiet nasuwa się ważne, więc pytanie czy kobiety, które rozpoczną urlop macierzyński na starych zasadach będą mogły go kontynuować na nowych?

Projekt nie wprowadza zmian ani w wymiarze. ani w zasadach wykorzystywania podstawowego urlopu macierzyńskiego, natomiast zakłada podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego.

Jeśli ustawa wejdzie w życie 1 września 2013 r., to część kobiet rodzących w styczniu i lutym 2013 r. nie załapie się już na urlop rodzicielski na nowych zasadach.

1. Jak skorzystać z rocznego urlopu:

  • należy złożyć u pracodawcy, na co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu pisemny wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
  • należy złożyć u pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego pisemny wniosek o udzielenie takiego urlopu, a następnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego – pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu.

2. Wysokość zasiłku półrocznego i rocznego.

  • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie wynosił, tak jak to jest obecnie, 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownica podejmie decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed porodem składając wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego, to wówczas zasiłek będzie wynosił wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.


3. Zasady urlopu, a Kodeks Pracy.

Rozwiązania dotyczące zasiłków macierzyńskich, dotyczą zarówno pracowników, jak  i pozostałych osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub które do tego ubezpieczenia przystąpiły dobrowolnie. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego; osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło nie mają takiej możliwości.

4. Podział urlopu przez rodziców.

Pracownicyojcowie dzieci będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego na takich samych zasadach jak pracownice – matki dzieci. Projekt przewiduje bowiem, że urlop ten w wymiarze do 26 tygodni, będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie będzie być mogła krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej.

Foto: sxc.hu

[qr-code id=”833″ size=”125]

Dodaj komentarz