1181526_dad_and_the_children

Czy jesteś świadomym rodzicem?

Tato, od kilku dni na stronie internetowej http://test.swiadomirodzice.pl/ trwa kamapania społeczna, w ramch której można wziąć udziała w internetowym teście, który pozwala sprawdzić nasz poziom wiedzy na temat wychowania dzieci. Test ma na celu wskazanie rodzicom, często niezauważanych, mechanizmów i związków przyczynowo-skutkowych. Jego głównym celem nie jest ocena rozwiązujących, a jedynie zachęcenie do poszerzania wiedzy o tym jak wychować […]