1416931_untitled

Dokument tożsamości małego dziecka- jak wyrobić?

Autor: Sylwia Niedojadło Do czego przyda się nam dowód tożsamości dziecka? Jednym z powodów, dla których wyrabiamy dowód tożsamości jest podróż. Dokument ten przyda się również w wielu innych sytuacjach – np. w środkach komunikacji kontroler biletów lub konduktor może poprosić nas o okazanie zaświadczenia potwierdzającego wiek dziecka. Organizatorzy wycieczek i rozmaitych wystaw, na których […]