You are currently viewing Tacierzyński, czyli o urlopie dla ojców w pigułce.

Tacierzyński, czyli o urlopie dla ojców w pigułce.

Podobno lepiej już było, a przy najmniej tak twierdząc co poniektórzy malkontenci. Jednak jak czytam ostanie doniesienia o proponowanych zmianach w kodeksie pracy, to dochodzę do wniosku, że może jeszcze będzie dobrze. Przynajmniej w sferze praw przysługujących rodzicom. Właśnie trwają rządowe prace połączone z konsultacjami społecznymi nad wydłużeniem okresu macierzyńskiego nawet do roku czasu, ale o tym napiszę pewnie przy innej sposobności. Dziś korzystając z okazji postanowiłem w skondesowanej postaci wyjaśnić, czym jest urlop ojcowski i jak z niego korzystać:

Urlop ojcowski jest samodzielnym urlopem przysługującym pracownikowi – ojcu, który  wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 12. miesiąca życia. Jedynym warunkiem uzyskania prawa do tego urlopu jest posiadanie przez ojca statusu pracownika. Urlop taki został po raz pierwszy wprowadzony w Polsce w 2010 r.

  • Urlopu ojcowskiego nie można podzielić na części. Udzielany jest jednorazowo w wymiarze 2 tygodni. 
  • Wymiar urlopu ojcowskiego jest niezależny od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie, czyli odmiennie niż w przypadku urlopu macierzyńskiego.
  • Urlop taki może być udzielony w czasie, w którym matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego.
  • Jeżeli ojciec jest zatruniony równolegle u kilku pracodawców, to z urlopu ojcowskiego może skorzystać niezależnie u każdego z tych pracodawców.
  • Co ważne, ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego również wówczas, gdy matka dziecka nie jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, lecz prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ogóle nie pracuje.
  • W celu uzyskania urlopu ojcowskiego niezbędne jest złożenie u pracodawcy pismenego wniosku na minimum 7 dni przed planowanym urlopem. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie i wychowywanie dziecka (skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie o jego wychowywaniu, a w przypadku przysposobienia dziecka – prawomocne orzeczenie o przysposobieniu.)
  • Skorzystanie z urlopu ojcowskiego nie pozbawia pracownika możliwości odebrania 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia dziecka (tzw. urlop okolicznościowy) oraz 2 dni opieki w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.

Źródła: prawo.egospodarka.pl / onet.pl
F
oto: sxc.hu

[qr-code id=”479″ size=”125″]

Dodaj komentarz