You are currently viewing Świadczenia dla rodziców w Polsce w odniesieniu do krajów UE

Świadczenia dla rodziców w Polsce w odniesieniu do krajów UE

Autor: Magdalena Flis

Każdy obywatel UE pracujący na jej terenie i posiadający dzieci ma prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych lub dofinansowania pod warunkiem,że dokona wyboru, czy świadczenia będą wypłacane w kraju pochodzenia pracownika czy też w kraju, w którym jest zatrudniony.

Każdy kraj UE prowadzi własną politykę prorodzinną i od przyjętej strategii zależy wysokość świadczeń na dzieci, długość okresu ich wypłacania pod określonymi warunkami.

Kraj

Pierwsze dziecko

Dwoje dzieci

Kolejne dzieci

Bliźnięta, trojaczki

Waluta

Irlandia

140

140

177

B. 195

T.i więcej 260

Euro

W. Brytania

87,97

58,07

58,07

Brak danych

Funt brytyjski

Francja

 brak

126 na dwoje dzieci

287 na troje dzieci, na kolejne po 161

126

Euro

Niemcy

184

184

190, 215 od czwartego dziecka

Brak danych

Euro

Szwecja

1050

2200

3604

2200

Korona szwedzka

Norwegia

125

125

125

125

Euro

Włochy

190

280

Wielkorotność kwoty 190

280

Euro

Czechy

Dziecko do 6 lat: 20

Do 15 lat: 24

Od 15 do 26 lat 28

Brak danych

Euro

Austria

105,4

105,40 plus 12, 80

105, 40 plus 47,80, dla 4 dzieci podstawa plus 97,80

Brak danych

Euro

Belgia

85,07

175,41

235,03

Wielokrotność 235,03

Euro

Holandia

Do 5.r.ż.; 64,99

6-11lat; 78,92

12-17 lat: 92,85

Brak danych

Euro

Polska

Dziecko poniżej 5 lat: 68

5 ? 18 lat 91

18 ? 24 lata 98

Stawka podwójna

PLN

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wymienionych powyżej płatników świadczeń rodzinnych Polska wypada najsłabiej. Najkorzystniejsze stawki proponują Szwecja, Norwegia,Niemcy i Francja, gdzie wprowadzono szereg ulg dla rodzin wielodzietnych w postaci tanich biletów do kina, ZOO, wejściówek do instytucji kulturalnych,co jest niezwykle ważne dla wszechstronnego rozwoju zainteresowań młodego pokolenia. Teoretycznie mieszkańcom tych państw opłaca się posiadanie dzieci, ale paradoksalnie są to najbardziej starzejące się narody Europy. W Polsce z roku na rok również spada wskaźnik urodzeń.

Dodaj komentarz