You are currently viewing Obalamy mit: Dziadkowie za kierownicą stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Obalamy mit: Dziadkowie za kierownicą stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Czy słyszałeś kiedyś stwierdzenie, że dziadowie za kierownicy stanowią potencjalnie większe zagrożenie dla bezpieczeństwa przewożonych w samochodach dzieci niż rodzice dzieci? A wiedziałeś, że ta opinia to mit?

W Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem dr Freda Henretiga ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii przeprowadzono bardzo ciekawe badanie poświęcone kwestii bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Zespół dr Henretinga postanowił sprawdzić prawdziwość hipotezy zakładającej, że dzieci są bardziej bezpieczne w trakcie podróży z rodzicami, a nie z dziadkami. Punktem wyjścia do badań było dodatkowe założenie mówiące, iż osoby starsze z racji swojego wieku, kłopotów zdrowotnych np. z oczami, słabszego refleksu i mniejszej koordynacji ruchowej, będą stanowiły większe zagrożenia na drodze.

W trakcie przeprowadzonego badania przeanalizowano wnioski o odszkodowanie w wypadkach drogowych, zgłaszane u jednego z ubezpieczycieli w latach 2003-2007. Do analizy posłużono się danymi z 15 stanów USA, a także przeprowadzono dodatkowe wywiady z kierowcami. We wszystkich analizowanych wypadkach uczestniczyło łącznie 12 tys. dzieci, które nie ukończyły 15. roku życia. Uzyskane przez Henretinga wyniki okazały się zaskakujące:

Co prawda dziadkowie znacznie częściej niż rodzice dzieci brali udział w różnego rodzaju stłuczkach, ale ryzyko urazów i uszczerbku na zdrowiu wśród dzieci podróżujących w samochodzie było niższe, gdy za kółkiem siedzieli dziadkowie. Dzieci odniosły obrażenia podczas jazdy z rodzicem za kierownicą w 1,05 proc. badanych przypadków. Natomiast podczas jazdy z dziadkami w 0,7 proc., czyli aż o jedną trzecią mniej.

Zdaniem badaczy, uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że dziadkowie jeżdżą z wnukami wolniej, nie odczuwają presji czasu i bardziej się stresują jazdą. Warto jednak dodać, że w obu badanych grupach, to częściej dziadkowie zapominali o przepisach związanych z pasami, fotelikami dla dzieci i zakazie siedzenia na przednim siedzeniu. Według autorów badań nie miało to jednak wpływu na wyniki analizy.

  • Zob. INTERIA.PL/PAP, "Jazda z dziadkiem za kierownicą może być bezpieczniejsza" http://motoryzacja.interia.pl/news/jazda-z-dziadkiem-za-kierownica-moze-byc-bezpieczniejsza,1669530
  • Foto: sxc.hu

[qr-code id=”179″ size=”125″]

Dodaj komentarz