You are currently viewing Jak wybrać odpowiednią bajkę dla dziecka?

Jak wybrać odpowiednią bajkę dla dziecka?

Autor: Magdalena Flis

Dziecko powyżej drugiego roku życia potrafi skupić się na interesującej go rzeczy nawet 10-15 minut, co stwarza możliwość pozostawienia malcowi swobody działania. Pojawia się też pokusa włączenia bajki w TV. Świadomy rodzic zawsze powinien przed włączeniem TV sprawdzić program, czy bajka jest odpowiednia do wieku dziecka oraz czy nie ma w niej elementów, które wywołają u dziecka lęk lub nadmierne pobudzenie.

 Pozytywna

 Negatywna

Uwagi

 

Dobrze dobrana bajka stymuluje u dziecka: rozwój mowy, wzbogaca język, wiedzę ogólną o świecie (np. kolory, pomaga poznawać świat roślin i  zwierząt).

Źle dobrana bajka jest niezrozumiała dla dziecka, trudna w odbiorze, co w konsekwencji prowadzi do stanów lękowych u dziecka.

Zwracaj uwagę na treść przekazu ? realizm, pogodną kolorystykę bajki, przyjaźnie wyglądające postaci oraz na sposób ich wypowiedzi (wyraźne, krótkie, poprawne językowo i zrozumiałe).

Pokazuje dziecku świat widziany z jego perspektywy ? kolorowy, bezpieczny,   sytuacje znane dziecku, jak spacer, zabawa w piaskownicy, spożywanie posiłków, wizytę u dziadków itp .

Nieodpowiednia do wieku dziecka, pokazuje sytuacje fantastyczne (np. latające wróżki, spiskujące pingwiny itp.)

Pamiętaj o tym, by dobrać bajkę odpowiednią do wieku i zainteresowań dziecka (małe dzieci chętnie oglądają bajki o zwierzątkach, starsze chętnie oglądają bajki o dzieciach).

Nie ma w niej scen przemocy ? walki, ucieczki.

Pojawiają się w niej sceny przemocy, szczególnie takie, gdzie postać np. przejechana przez walec drogowym wstaje, otrzepuje się i biegnie dalej.

Bajka powinna nie tylko bawić, ale tez uczyć (rozpoznawać kształty, kolory, zwierzęta, przedmioty, zawody itp.)

Bajka dla dziecka w wieku do 7 lat powinna być pozbawiona elementów fantastycznych ? tzw. czarów, latających postaci ludzkich, smoków, potworów, powinna pokazywać świat realistyczny.

Wszelkie bajki, gdzie pojawiają się postaci i sytuacje nierealistyczne są nieodpowiednie dla dzieci.

Powinna być kolorowa, zawierać minimum jedną wesołą piosenkę.

Należy pamiętać, żeby NIGDY nie zostawiać malucha samego przed telewizorem, ponieważ małe dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i nawet najładniejsza bajka może w czasie seansu wzbudzić u dziecka napięcie i potrzebę przytulenia się do rodzica.

Malec pozostawiony sam przed telewizorem może odczuwać lek i napięcie z powodu braku obecności opiekuna.

Podczas oglądania dziecko powinno czuć się bezpiecznie.

Dziecko często prosi podczas oglądania bajki o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej na ekranie ? wtedy koniecznie trzeba spełnić prośbę dziecka, nie pozostawiać   nierozwiązanego problemu.

Brak zrozumienia sytuacji w bajce budzi lęk.

Opiekun powinien logicznie i  prosto odpowiadać na pytania dziecka.

Dziecko nie powinno oglądać telewizji samo,a maksymalny czas seansu nie powinien przekraczać jednorazowo 30 minut.

Zbyt długie pozostawianie dziecka przed telewizorem wpływa niekorzystnie na jego rozwój emocjonalny, wywołuje poczucie odsunięcia od opiekuna.

Mimo wszystko najlepsza jest bajka czytana lub opowiadana dziecku przez rodzica.

Żródło: Opracowanie własne

Należy pamiętać, że mali odkrywcy niezwykle szybko przyzwyczajają się do oglądania interesujących ich bajek, dlatego tak ważna jest kontrola rodzicielska i zachowywanie limitu czasu. Nie należy dziecku ulegać i pozwalać na przedłużone oglądanie TV, a jeśli widzimy, że jednak nie ma innego wyjścia, to należy wyprzedzić dziecko ? pozwolić na oglądanie bajki, ale w taki sposób, żeby dziecko odczuło to jako akt rodzicielskiej wspaniałomyślności, a nie jako akt kapitulacji.

Życzę przyjemnego wspólnego oglądania bajek i podejmowania mądrych decyzji!

 Foto: http://www.sxc.hu/