You are currently viewing Czy dziadkowie tuczą swoje wnuki?

Czy dziadkowie tuczą swoje wnuki?

W Wielkie Brytanii przeprowadzono jakiś czas temu serię badań pod kierownictwem prof. Catherine Law z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego (UCL). Badania te poświęcone zostały kwestii otyłości wśród dzieci. W trakcie badań naukowcy przebadali 12 tys. brytyjskich trzylatków oraz wykorzystali dane zebrane w ramach Millennium Cohort Study. Autorzy tego studium prześledzili zdrowie i kondycje dzieci (od 9. miesiąca do 3. roku życia) urodzonych w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2001. Uzyskane przez nich wyniki pozwoliły stwierdzić, że w porównaniu do dzieci wychowywanych jedynie przez rodziców, prawdopodobieństwo nadwagi wśród dzieci znajdujących się pod całodzienną i częściową opieką dziadków wzrastało odpowiednio do 34% i 15%. Zdaniem naukowców na taki stan wpływ może mieć pobłażliwość dla wnuków ze strony dziadków oraz brak ćwiczeń fizycznych. 
  • Zob. Emma Wilkinson, "Grandparents who care for children 'boost obesity risk'", BBCNews, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8513112.stm oraz
  • Anna Błońska, "Oko dziadków dziecko tuczy", http://kopalniawiedzy.pl/dzieci-dziadkowie-opieka-nadwaga-ryzyko-prawdopodobienstwo-ruch-aktywnosc-dieta-Catherine-Law,9710
  • Foto: sxc.hu

[qr-code id=”203″ size=”125″]

Dodaj komentarz