Jak rozwijać pasje i talent u przedszkolaka? Praktyczne wskazówki.

Autor: Katarzyna Gwizdała

Dziecięce pasje i talent uwidaczniają się już od najmłodszych lat. Każdy rodzic jest w stanie szybko zorientować się, co szczególnie interesuje jego dziecko, bo dziecko wkłada w to całą swoją duszę. Dzieci zainteresowane motoryzacją, potrafią godzinami jeździć resorkami, budować dla nich drogi i garaże z klocków, rozkręcać pojazdy na części, aby zobaczyć, co znajduje się wewnątrz. Maluchy z pasją malowania, ciągle tworzą rysunki, mozolnie pracują nad kolejnym tematem, kolorują z radością nowe malowanki. Wiadomo jednak, że nie każde dziecko wykazuje tak łatwo dostrzegalne talenty.

W dzisiejszej, konkurencyjnej rzeczywistości, nastawionej na osiąganie jak największych sukcesów, wielu rodziców wpada w pułapkę chęci posiadania genialnego potomstwa. Pragną, aby ich dzieci były nad wiek rozwinięte i utalentowane, aby były lepsze od innych. Zapisują je na liczne zajęcia dodatkowe, zapełniając każdą chwilę zorganizowanymi ćwiczeniami. Wiadomo, że jest to pragnienie podyktowane miłością, lecz w ostatecznym rozrachunku, niestety, jak wykazują liczne badania, jest to błędem. Prawdą jest, że wiele dopingowanych dzieci osiąga wielkie sukcesy, ale przeważnie dzieje się to kosztem normalnego dzieciństwa i życia towarzyskiego. Dzieci prowadzone za rękę, którym pozostawia się mało miejsca na wypowiedzenie własnego zdania, często przedwcześnie się zniechęcają czynnościami, które są im narzucane.

Nacisk kładziony przez rodziców na doskonalenie jakiejś cechy czy talentu, osłabia motywację dziecka. Dziecko przestaje spontanicznie, samodzielnie działać. Jego naturalna ciekawość i pomysłowość, mogą zostać ograniczone. Aby nauka była skuteczna musi być niezależna i musi jej towarzyszyć radość. Podstawą do nauki konkretnej umiejętności, muszą być: zainteresowanie, gotowość i chęć dziecka do jej doskonalenia.

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość świata. Ta permamentna dociekliwość dziecka, stymuluje wczesne uczenie się. Jednym ze sposobów nauki jest naśladowanie, które dziecko wykorzystuje już w okresie niemowlęcym. Dzięki tej umiejętności maluch uczy się najbardziej podstawowych umiejętności- jak jedzenie, ubieranie się, wiązanie butów itp. Dziecko poprzez naśladowanie i zachęcanie może zainteresować się pewnymi dziedzinami, które w przyszłości mogą zaowocować wyborem zawodu, ciekawego hobby czy umiejętności. Nigdy nie wiadomo w którym momencie, chłonny umysł dziecka, wychwyci tzw. bakcyla. Dlatego bez nacisku, swobodnie można stymulować i rozbudzać zainteresowania i ewentualne talenty poprzez:

  • chodzenie do galerii, teatrów, kina, muzeów lub na koncert
  • chodzenie na mecze piłkarskie, koszykarskie, siatkowe i itp.
  • zabieranie dziecka na przeglądy taneczne, prezentacje szkół tańca czy walk.

Takie prezentacje możliwości pozwolą dziecku zorientować się w możliwościach rozwoju własnych zdolności. Jest to szczególnie ważne we wczesnym dzieciństwie, im szybciej rodzice uchwycą moment dziecięcego zainteresowania, tym łatwiej jest rozwijać
i pielęgnować ewentualny talent i pasje dziecka.

Jak, gdzie i w jaki sposób rozwijać zdolności dziecka?

Sztuka Muzyka Proza, poezja
Miejsca: galerie, muzea, teatry Formy: koncerty, przeglądy piosenek dziecięcych Formy: książki, albumy, bajki, tomiki poezji
Możliwość podziwiania dzieł sztukitj. obrazów, zdjęć, plakatów, rzeźb,
przedstawień
Możliwość słuchania różnegorodzaju muzyki np. jazzu, bluesa

muzyki klasycznej, country, piosenek dla dzieci

Dobrze napisane, zilustrowanei dostosowane do wieku dziecka książki

Oczywiście każda z tych form aktywności twórczej musi być dostosowana do możliwości dziecka. Jeśli zauważamy zainteresowanie sztuką, zabierzmy pociechę do galerii, pamiętając aby czas wizyty był dostosowany do stanu koncentracji dziecka. Przy pierwszych oznakach zniecierpliwienia zakończmy zwiedzanie, zbyt duży nacisk może zniechęcić dziecko na długi czas.
Zadaniem każdego rodzica jest stymulowanie pasji i zainteresowań w taki sposób, aby dziecko nie odczuwało presji i aby w sposób nieskrępowany poznawało możliwości swojego rozwoju.

Tekst napisany na podstawie książki: H.Murkoff, S.Mazel, Drugi i trzeci rok życia dziecka, Wyd. Rebis, Poznań 2011.